Dyrtider skapar oro

Medan mjölkbönder och växtodlare upplever en positiv lönsamhet är det tuffare för gris- och nötköttsproducenter.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Även om lönsamheten för Sveriges lantbrukare generellt har förbättrats, är det stor skillnad mellan produktionsgrenar. Oro för sämre tider ger en pessimistisk framtidssyn. Högre pris på insatsvaror som drivmedel och el samt räntor förväntas pressa branschen det kommande året, enligt Lantbruksbarometern Höst från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

– Det är tydligt att lantbrukarnas marginaler är under press. Vi får bland annat signaler om nötköttsproducenter som funderar på att dra ned på produktionen för att inte behöva köpa in spannmål. Det kan konstateras att fler kostnadsökningar kommer pressa lantbrukarnas likviditet under det kommande året,säger Filip Olsson, segmentschef Skog & Lantbruk på Ludvig & Co i ett pressmeddelande.

Lantbruksbarometerns slutsatser ligger i linje med den bedömning som  nötköttsproducenter och rådgivare gör i senaste numret av tidningen Nötkött där vi har tema Inomgård med fokus på dyrtider. Bland annat säger Susanne Bååth Jacobsson, företagsrådgivare på Växa: ”Det har kanske aldrig varit så dyrt att göra fel och heller aldrig så lönsamt att göra rätt.”

Den totala skuldsättningen fortsätter att öka och kommer att pressa näringen det kommande året. Skuldsättningen inom svenskt lantbruk ökade 2021 med 17,6 miljarder, vilket motsvarar en tillväxttakt med 5 procent jämfört med 2020.

I Jordbruksverkets senaste djurräkning för juni i år som kom tidigare i oktober var det inga stora förändringar i antalet lantbruksdjur. Det totala antalet nötkreatur har minskat något. Det fanns 4 000 färre nötkreatur jämfört med juni 2021. Totalt fanns det 1 449 300 nötkreatur. Främst minskade antalet mjölkkor och kalvar medan övriga kor samt kvigor, tjurar och stutar ökade.

Totalt fanns 509 645 kor varav 213 102 dikor. På ett år ökade antalet dikor med 3 357 kor (+1,6 procent). Samtidigt blev det 5 307 färre mjölkkor (-1,8 procent). Totalt föddes 7 513 färre kalvar det året.