USA – åtgärder mot fågelinfluensa hos kor

I USA vidtar nu USDA, USA:s jordbruksdepartement, åtgärder för att minska smittspridningen efter att fågelinfluensa, H5N1, påvisats i mjölkbesättningar i nio stater.

Text, Foto Ann Christin Olsson

USDA skriver i ett pressmeddelande att flera åtgärder har vidtagits. Bland annat är det obligatoriskt att testa mjölkboskap innan djur får flyttas mellan stater. För att få flytta djuren krävs ett negativt test. I besättningar där smitta påvisas kommer smittspårning att ske. Positiva provsvar måste också rapporteras in till myndigheterna.

Säkerhetsåtgärder

Detta efter att det visat sig att det skett smittspridning mellan kor i en besättning, från kor till kycklingar samt mellan mjölkgårdar i samband med djurförflyttningar. Även kor utan kliniska symtom har testat positivt för viruset. Att viruset H5N1  anpassats och smittat mjölkkor gör att mer kunskap behövs för att bedöma vilka åtgärder som behöver sättas in. Det är säkerhetsåtgärder och hittills har inga förändringar i viruset skett som ökar risken för smittspridning till människor. En del människor som arbetat med mjölkkor har
dock smittats. Smittade kor har återhämtat sig efter extra omsorg och ingen ökad dödlighet har setts.

Fotnot. Bilden är en arkivbild på mjölkkor i USA.