Riktat stöd till drabbade av torka och regn

Regeringen har valt att ge ett riktat stöd till mjölk- och nötköttsproduktion och vårsådda spannmåls- och oljeväxtgrödor. Dessa produktionsgrenar bedöms ha drabbats särskilt hårt av sommarens väder.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Stödet beräknas uppgå till cirka 75 kronor per djurenhet och 220 kronor per hektar vårsådd gröda. Det exakta beloppet kommer fastställas inför utbetalning.  

”Årets växtodlingssäsong har varit påfrestande med såväl frost, torka som omfattande regn och översvämningar. Effekten för jordbruket kommer att vara utmanande och även påverka förutsättningarna för kommande år. Med anledning av den situationen ser regeringen ett behov av att ekonomiskt stötta vissa sektorer som varit särskilt utsatta.” Det säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande.

Tidigare har Jordbruksverket föreslagit att stödet skulle riktas till unga företagare, men efter att ha tagit in synpunkter från branschen, fördelas stödet till företag i hela landet med nötkreatur och/eller vårsådd spannmål och oljeväxter. Utbetalningar kommer påbörjas i december 2023 och eftersom stödet baseras på befintliga ansökningar behövs ingen ny ansökan.