Regeringen ökar nötpengen

Det krisstöd till lantbruket på 1,2 miljarder som regeringen beslutat om innehåller bland annat en utökning av nötpengen 2018.

Krisstödet till lantbruket delas upp i två omgångar. I ett första steg, under 2018, utbetalas 400 miljoner kronor till lantbruk med nötkreatur, mjölkproduktion eller lamm. Stödet till nötkreatur utformas som ett påslag på den så kallade nötpengen som går till alla nötkreatur i landet över ett år, och betalas årligen.

Utöver detta tillkommer 60 miljoner kronor när avgifterna för besiktningsveterinärer på slakterierna sänks.

– Vi för en dialog med regeringen och är nöjda med att de hörsammat vår synpunkt om att i stort sett hela stödet går direkt ut till företagen. Besluten om hur pengarna används tas bäst på gårdsnivå. Det kan handla om foderinköp, rådgivning eller att akut öka likviditeten, säger Palle Borgström i ett pressmeddelande.

Senare under hösten kommer en diskussion att äga rum gällande hur den resterande summan på drygt 700 miljoner ska fördelas. Avsikten är att dessa medel även ska gå till andra delar av det gröna näringslivet och inte enbart till lantbrukare med djurproduktion.