Avvaktande stämning i Nötköttssverige

Lönsamhet och framtidstro var några av de frågor som diskuterades vid ordförandekonferensen med de lokala köttklubbarna i Stockholm i förra veckan.

Text, Foto Ann Christin Olsson

– Läget känns lite avvaktande, sa Henrik Lander, ordförande i Sveriges Nötköttsproducenter när han inledde ordförandekonferensen. 

Köttklubbarna hade ordförandekonferens i Stockholm den 12 april.

Samtidigt som debatten i samhället de senaste veckorna handlar om att sänka livsmedelspriserna så konstaterade han att nötköttspriserna till producenterna inte ökat tillräckligt för att täcka kostnadsökningarna för insatsvaror.

En runda bland ordförandena visade på regionala skillnader. I en del län präglas stämningen av att någon större kalvköpare slutat vilket gett ett överskott på kalv. Från avelsuppfödarna rapporteras att avelstjurarna sålts senare än vanligt. En del besättningar har minskat på antalet dikor eller inköpta kalvar, medan de också fanns de som planerade för att bygga ut för såväl dikor som inköpta kalvar. Det fanns även områden med relativt positiva tongångar och flera byggprojekt på gång.

– Det finns unga som vill bygga och slakten vill ha djur, sa Nils Eld, ordförande i Nötköttsproducenterna i Örebro län. 

Men stigande byggkostnader gör att det är stiltje på byggfronten i de flesta länen.

– Det är många äldre producenter och gamla stallar som byggts ut med ett snedtak, sa Henrik Lander. Det behövs nya stallar också.

Dagen började med ett besök i riksdagshuset.

En del banker verkar betrakta stallbyggen som riskprojekt vilket kan göra det svårt med finansieringen, en fråga som branschen måste jobba med.

Förutom lönsamheten lyftes ökade problem med viltskador och rovdjur, oklarheter när det gäller biogasskatten, oro för veterinärbrist samt att mindre besättningar upplever orättvisa slaktpriser. Sveriges Nötköttsproducenter har lanserat en prisportal men fler behöver rapportera in uppgifter.

– Det kan diffa över tio kronor kilot, sa Anna Jamiesson, SNP:s styrelse. Vi behöver vara mer öppna mot varandra för att komma någon vart i den här frågan.

Förebilden till prisportalen, där producenter anonymt kan rapportera in sina slaktavräkningar, finns i USA och fungerar där som ett hjälpmedel i att ha koll på marknadspriset för bland annat slaktdjur.