Enkät: Varför har ni investerat?

Bättre för djur, miljö och djurskötare och en tro på svenskt nötkött är några av argumenten för att bygga, trots dyrtider.

Text Ann Christin Olsson
Foto Maud Björklund
Maud Björklund

– Det återstår bara att sätta upp ett par grindar och ett skydd vid vattenledningen. Sen ska det slutbesiktigas. Den tidigare lösdriften fungerar, men känns som att använda en gammal Golf när det står en Ferrari bredvid. Vi vill i gång och testköra nya stallet, säger Maud Björklund i Skärholma i Klippan, strax innan djuren kunde flytta in i nya stallet.

– Det är en kall lösdrift med djupströ och öppen långsida vid skrapgång och foderbord. Det är plats för 20 dikor med kalv och rekrytering, totalt 30 platser.

– Vi har lånat 1,7 miljoner och hoppas få 260 000 kronor i investeringsstöd. Total kostnad cirka 2 miljoner, vilket blir cirka 67 000 kronor per djurplats. Det är inte billigt, men vi har inget alternativ. Att bygga om det gamla hade lett till kompromisser. Nu är det dubbla kostnaden, men vi kan ha fler djur som matchar vår vallareal och får det mer lättjobbat.

– Vi har använt leverantörer som finns lokalt och som vi vet har bra service. Har därför inte lagt så mycket tid på att förhandla. Också svårt att hinna det med jobb utanför gården, småbarn och hästar. Vi hoppas att få beta värdefull kulturmark på Söderåsen som tidigare betades av får, men som nu ligger i vargreviret och måste betas av nötkreatur.

Gårdsfakta

  • Produktion: Ska upp i 20 dikor, hereford.
  • Areal: 26 hektar slåtter- och betesvall.