Enkät: Varför har ni investerat?

Bättre för djur, miljö och djurskötare och en tro på svenskt nötkött är några av argumenten för att bygga, trots dyrtider.

Text Ann Christin Olsson
Foto Erika Eriksson
Andreas Eriksson

– Det är dyrt att bygga, men det kommer inte att bli billigare. Den gamla lagården, där vi haft korna fram till nu, är byggd 1907. Att lägga ner eller bygga nytt var det som gällde och vi kan inte tänka oss gården utan kor. Det nya stallet är också bättre för både oss och djuren. Det är mer lättarbetat, säger Andreas Eriksson, Vängsbo i Edsbyn.

– Jag driver gården ihop med min fru Erika Eriksson, men det är hennes pappa Nils-Erik Hansson som äger gården och stått för investeringen. Dikor och ungdjur, ett trettiotal djur, flyttade in i stallet i höst. Det är djupströ, traktorskrapad gång och foderbord under tak, med plats för 54 djur.

– Kostnaden landade på cirka 55 000 kronor per djurplats. En tredjedel är för markarbeten, men då är det förberett för att kunna bygga ut. Det är en gammal hälsingegård och vi ville behålla den gamla stilen i panel och fönster. Men vi valde en billigare konstruktion med bland annat en stomme i limträ. När vi kommit i gång med markarbetena ville vi inte vänta på besked om investeringsstöd utan körde på utan att söka.

Gårdsfakta

  • Produktion: Ska upp i 20–25 dikor, herefordkorsningar.
  • Areal: 30 hektar åker- och betesmark. 280 hektar skog.