Välj rätt avelstjur till korna

Avelstjuren påverkar både kalvarna som föds och nästa generation moderdjur när döttrar rekryteras. Maud Fyrenius och Elof Nilsson på Gotland väljer sina avelstjurar med stor omsorg.

Rätt djurmaterial på gården är viktigt. Hos Maud Fyrenius och Elof Nilsson på norra Gotland betar korna 1200 hektar strandängar med magert bete och måste vara aktiva och klara att gå långa sträckor för att hitta tillräckligt med mat. Rekryteringen av djur handlar om att ta fram rätt djurmaterial till gårdens förutsättningar.
-Kvigor med bra temperament från utvalda mödrar och som klarar vikten för stambokföring betäcks och får visa vad de kan prestera. De första kalvare som får sämre kalvar slås ut, säger Maud Fyrenius.

Elof och Maud är noggranna även i sitt val av avelstjurar. Att matcha rätt kor till rätt tjur. De tycker att dagens köpare av avelstjurar är mer pålästa och tycker om att diskutera val av avelstjur inför köpet.
-Det är bra om köparen har en idé om vad han vill förbättra i sin besättning. Då är det lättare att hjälpa till i val av tjur, säger Maud och Elof.

Se filmen här där Maud ger goda råd inför tjurköpet,