Årets nötleverantör finns på Friskatorpet

Kristian Andersson på Frisktorpet i Rinkaby i Skåne har utsetts till Årets leverantör Nöt av HK Scan.

Text Ann Christin Olsson

Kristian Andersson på Friskatorpet har nötköttsproduktion på skjutfälten i Rinkaby i Skåne. Gårdens verksamhet består av totalt 1 500 djur varav 250 dikor av raserna angus och hereford.

Kristian Andersson

Två tredjedelar av gårdens djur hålls utomhus året runt, under vintern i skydd av skogen, och på sommaren betar de marker som tidvis fungerar som ett skjutfält. Det är marker som har betats av djur sedan förra sekelskiftet för att hålla landskapet öppet och även förhindra gräsbränder. De värdefulla markerna ingår numera i EU-initiativet Natura 2000 vilket innebär att de ska betas för att främja den biologiska mångfalden.

Korna betar på sommaren och vintertid får de drank och restprodukter från den skånska livsmedelsindustrin förutom hö, halm och ensilage. Köttet från gårdens djur kan köpas i lokala butiker och restauranger. Dessutom finns möjlighet att köpa kött direkt från gården.

”Helt otroligt! Riktigt skoj att vi blev Årets nötleverantörer till HkScan. Verkligen ett kvitto på det vi gör är bra” säger Kristian Andersson.

Motivering till utmärkelsen:

Utmärkelsen tilldelas Kristian Andersson för sitt starka intresse för innovation och utveckling och sin vilja att testa nya lösningar, till exempel nya foderkoncept. Professionalism, engagemang och en utmärkt välskött struktur genomsyrar hela Friskatorpets verksamhet. Gårdens viktiga naturvårdande insatser inom ramarna för EU-initiativet Natura 2000 både främjar den biologiska mångfalden i det svenska jordbrukslandskapet och bidrar till att bevara värdefulla öppna naturmarker.