Naturbete kräver förberedelser

Att beta naturbetesmarker är en utmaning. Kalvarna behöver vara vana vid att äta grovfoder innan de släpps ut. Kitty Gudmundsson vaccinerar även mot en rad sjukdomar för att hålla kalvarna friska.  

Text, Foto Lisbeth Karlsson
Korna går i fyra grupper som senare under sommaren slås ihop.

I naturreservatet på Herrevadskloster i Skåne betar en grupp röda och svarta angusdjur i solskenet. I en annan fålla betar en grupp simmentaldjur. De tillhör Kitty Gudmundsson och hennes svärfar Carl Gustav Gudmundsson. Kittys man Anders driver gården Åkersdal i Höganäs med traditionell växtodling medan Kitty och Carl Gustav står för djuren och arrendet av naturbetena i Ljungbyhed, knappt fem mil från Åkersdal.

– Vi har djuren här under sommaren och vintertid är de hemma i Höganäs. En man, Bert Karlsson, som bor här hjälper oss med tillsyn och lite hantering, säger Kitty Gudmundsson.

Djuren släpps på det 276 hektar stora, ekologiska naturbetet runt den 1 maj. Området omfattar sammanlagt mer än 12 fållor. I början av sommaren går djuren i fyra grupper om ungefär 25 kor med kalv samt en avelstjur. Kitty åker och kollar dem en gång i veckan, men mellan hennes besök är det Bert Karlsson som hjälper till med tillsynen.

Markerna är näringsfattiga och betet magert, så när Kitty och Bert samlar in djuren för kontroll en gång i veckan vill Kitty gärna belöna dem med en ny fålla.

– De ska få nytt bete innan allt är uppätet. Det gräs som är kvar skuggar tillväxten underifrån, så att fukten bibehålls, säger Kitty Gudmundsson.

Hela reportaget finns att läsa i pappersutgåvan av Nötkött nr 3. Vill du prenumerera, klicka här.

Naturbetesmarkerna på Herrevadskloster har mycket fästingar, vilket gör det viktigt att kalvarna tidigt får ett skydd mot dem för att inte bli sjuka i äldre ålder.