Hur går det att bedriva naturbete hos dig?

Brist på sammanhängande mark och höga byggkostnader är utmaningar för att utveckla produktionen.

Text Ann Christin Olsson
Stefan Lindgren, Leva gård, Vännäs:

Stefan Lindgren, Leva gård, Vännäs:

– Jag startade i april i fjol och håller på att öka upp till 40 dikor. Har köpt in en del kastrerade kalvar för att fylla ut tills jag själv når upp i djurantal.

– Har bara 7 hektar egen naturbetesmark. Men sköter 100 hektar våtmarksbete i Brånsjön med två andra lantbrukare. Det är skönt att dela på tillsynen av djuren. Jag håller också på att skapa mer egna naturbeten genom att sy ihop små åkerbitar med skogsdalar. Då kan jag få ett bättre nyttjande av den marken.

– Det verkar som om naturbeten efterfrågas i nya Cap, så det passar med min strategi. Det viktiga nu är att Cap landar bra och att köttpriserna går upp.

– Det mesta köttet säljs i en saluhall i Vännäs. Min mor har varit med och startat den. Både lokalproducerat och naturbeteskött är efterfrågat.

– Våtmarken i Brånsjön var rejält igenslyad och är nu välbesökt av ornitologer som tycker att det blivit fint. Är också med i den ekonomiska föreningen Vindelälvens naturbeten som har restaurerat flera marker.

Leva gård, Vännäs

  • Produktion: 25 dikor + stutar.
  • Areal: Brukar 135 åker, inklusive 7 ha eget naturbete.