Nytt nummer av Nötkött

I Nötkött nummer 3 har vi tema bete och lyfter bland annat en satsning i västra Sverige där man genom samverkansprojekt har lyckats skapa större sammanhängande betesmarker.

Text Ann Christin Olsson

På omslaget till nummer 3 möter vi Johan Larsson på gården Kingebol i Dalsland som är en betesentreprenör och har deltagit i ett samverkansprojekt för att få mer sammanhängande betesmarker. Med gårdsbutiken kan han också skörda mervärdena av den naturvård som djuren bidrar till.

Vi skriver också om ett europeiskt projekt som vill motverka trenden att betesmarken minskar i Europa genom att skapa ett nätverk för erfarenhetsutbyte mellan lantbrukare, rådgivare och forskare. Till ”Fråga experterna” har vi fått in tre betesfrågor, bland annat hur man ska tänka kring betestjänster.

I det här numret har vi också glädjen att få presentera Årets vallmästare, familjen Lagerstedt på Olasgård i Halland. Vallfodret är grunden för en imponerande avkastning i den ekologiska mjölkproduktionen. Med ändrad vallfröblandning och fler skördar har gården nått sina mål för mängd och näringsvärden. Vallen har höga och jämna näringsvärden av råprotein och energi med enbart stallgödsel som gödning.

Nygårds mjölk, som vann Gård och djurhälsans tillväxttävling för mjölkras med sina ungtjurar av mjölkras, berättar om sin uppfödningsstrategi. Deras framgångsfaktor kan sammanfattas med noggrannhet i alla detaljer och börjar med den nyfödda kalven. Foderanalyser, foderstater och produktionsuppföljning är några av verktygen för att få tjurarna att växa och ha koll på ekonomin.

Efter vårens stämmor i rasföreningarna blev det ett par byten av ordförande. Vi presenterar Mikael Jonasson på Katslösa gård, ny ordförande i simmentalföreningen. På forskningssidorna tar vi bland annat upp ett projekt där man försökt sätta poäng för olika uppfödningsmodeller utifrån hur mycket de bidrar till biologisk mångfald. Detta och mycket mer i Nötkött nummer 3.

Efter en torr och kall vår började effekterna av det märkas på vallarna i slutet på maj genom en låg förstaskörd och brist på bete till djuren på många gårdar i södra och sydöstra Sverige. Det här var precis vid Nötkötts pressläggning, men vi har en intervju med Carina Hansson, dikoproducent i Genarp och ordförande i Skånes nötköttsproducenter. Nu har det gått två veckor till, fortfarande utan regn, samtidigt som vi går in i en värmebölja. Vi fortsätter att följa hur det utvecklas såväl på webb och Facebook och återkommer i frågan i Nötkött nummer 4.