Nytt nummer av Nötkött

I det senaste numret av Nötkött har vi fokus Inomgård och hur man kan hantera de dyrtider som råder.

Text Ann Christin Olsson
Tommy Rehn, ordförande i blondeföreningen, syns på omslaget till Nötkött nummer 5 2022.

I Nötkött nummer 5 delar såväl nötköttsproducenter som rådgivare med sig av hur man kan hantera stigande priser på gårdens insatsvaror. Rådgivaren Susanne Bååth Jacobsson gör den här jämförelsen: ”Att vara nötköttsproducent är som att vara kapten på en stor oceanångare.” Det går inte att snabbt ändra färdriktning. När priserna är turbulenta kan det vara bäst att sitta still i båten.

På nyhetsplats tar vi bland annat upp att det pågår diskussioner mellan köttrasföreningarna, NAB (Nordisk avel för biffraser) och Växa om det är möjligt att ordna tappning av sperma från intressanta köttrastjurar i Sverige. Det har också börjat säljas metanreducerat nötkött. Sveriges nötköttsproducenter har en ny prisportal där producenter kan lägga in och jämföra avräkningspriser.

Vi fortsätter att följa Brödåkra charolais och deras resa under årets tjurprövning.  Och vi har besökt ytterligare en av rasföreningarnas ordförande. Denna gång har vi varit hemma hos Tommy Rehn, ordförande i Svenska blonde d’aquitaineföreningen.  

Detta och mycket mer i kommande nummer av Nötkött – trevlig läsning!

Mer om tidningen Nötkött: