Kviga dödad av varg i Närke

Bålby säteri är en av de gårdar som drabbats av vargattacker i sommar. Ansökan om skyddsjakt avslogs så oron finns för fler angrepp.

Text Ann Christin Olsson
Foto Privat
Johan von Schéele

När Johan von Schéele, mjölk- och nötköttsproducent på Bålby säteri i Hasselfors i Närke, kom ut i hagen i slutet av juli möttes han av en otrevlig syn. En årsgammal SRB-kviga på ett naturbete hade blivit dödad av en varg som fortfarande var kvar i hagen.

– Vi har haft attacker på får innan, men aldrig på nöt, säger Johan von Schéele. Men vargar kan ju ta älgar, så varför inte en halvvuxen kviga.

Nej till skyddsjakt

Beslutet på skyddsjakt på vargen överklagades dock av att jaktkritiker och stoppades med hänvisning till en praxis om att det ska ske fyra attacker innan skyddsjakt. För Johan von Schéele återstår nu att lämna in en ansökan om ersättning för kvigan, men tror inte att det kommer att täcka allt.

Därför har han gjort ett överslag på vad ett rovdjursavvisande stängsel skulle kosta. Men för att hägna in de 100 hektaren naturbete, behövs 20 kilometer stängsel. Bidragsnivån är satt till 50 kronor per meter, men det täcker inte hela kostnaden idag.  

– Jag satte upp 2,7 kilometer vanligt stängsel för två år sedan. Det kostade mig över 70 kronor per meter. De pengarna som myndigheterna avsätter idag räcker inte till alla de som skulle vilja rovdjurssäkra sina beten.

Flera vargangrepp mot nötkreatur

I sommar har det varit flera angrepp av varg på nötkreatur. Med fler vargar och revir i områden med mycket tamdjur ökar risken för angrepp. En dikalv har dödats och en skadats vid två olika angrepp i Skåne. Två andra fall är dels mjölkraskvigan på Bålby säteri. dels en varg som sköts av djurägaren under ett pågående angrepp på nötkreatur i Värmland. I Danmark dödades nio nötkreatur vid ett vargangrepp i år.

När det gäller kostnader så handlar det inte bara om djur som dödas direkt vid ett angrepp.

Anders Wetterin

– Det handlar också om utskrämda djur, säger Anders Wetterin, sakkunnig i viltskador på LRF. Detta borde också räknas som angrepp.

Det kan innebära kostnader om djuren skadas, eller skräms så pass att de inte går att fånga in och behöver avlivas. Fortfarande sker huvuddelen, 98 procent, av angreppen på får, som är ett lättare bytesdjur. Men när vargen blivit vanligare även i nötkreaturstäta områden ökar risken .

Nya riktlinjer för skyddsjakt på gång

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att uppdatera riktlinjerna för skyddsjakt av varg. Bland annat att bedöma möjligheten till skyddsjakt redan efter ett angrepp. Samtidigt ska de utreda ett lägre referensvärde för antalet vargar i nivån 170–270 vargar. Idag finns cirka 450 vargar i Sverige.

– Det är bra att detta är på gång, säger Ander Wetterin.

Idag har det blivit en praxis där en varg ska ha gjort fyra angrepp innan skyddsjakt beviljas. Det är hårt om det drabbar en enskild djurägare.

– Vi har drivit ett principmål mot länsstyrelsen i Västra Götaland när det gäller skyddsjakt i Ripelångenreviret. Jaktlagstiftningen ger redan idag större utrymme än att det ska behövas fyra angrepp innan skyddsjakt.

Eftersom risken för vargangrepp har varit större för fårägare så har dessa prioriterats när det gäller rovdjursstängsel. Stödet på 50 kronor per löpmeter räcker inte långt idag.