Här blir gödsel till strö

Intresset för fiberströ ökade efter torkåret 2018. På skånska Kulladal ska satsningen på den nya tekniken betalas med slopade kostnader för ströhalm.

Text Ann Christin Olsson
Bädden på bilden består av fiberströ gjord av separerad gödsel.

Idén att satsa på fiberströ fick dikobonden Henrik Hörgerud efter att ha sett tekniken bakom tillverkningen på en lantbruksmässa. Därefter har han gjort studiebesök på mjölkgårdar i Sverige, där tekniken är vanligare än inom köttproduktionen.

Väderomslag en utmaning

Vid Nötkötts besök i slutet av april hade dikor och rekryteringskvigor haft en djupströbädd av fiberströ sedan årsskiftet.

Henrik Hörgerud kan konstatera att tekniken med att omvandla gödsel till fiberströ verkar fungera också i svenskt klimat med kyla och fukt.
– Det har över lag fungerat bra men kan vara en utmaning vid väderomslag, framför allt när det slår om från kallt till varmt.

Mer om Henrik Hörgeruds satsning på fiberströ finns att läsa i Nötkött nr 4 2021 .