Familjen Lagerstedt är Årets Vallmästare®!

Göran, Marcus, Ida och Susanne Lagerstedt på Olasgård, utses till Årets Vallmästare®.

Text Ann Christin Olsson
Foto Lisbeth Karlsson

På gården Olasgård i Valinge utanför Varberg i Halland är hela familjen Lagerstedt engagerad i den ekologiska mjölkproduktionen med 180 årskor. Vallfodret är centralt för att uppnå de drygt 12 800 kilo ECM som är medelavkastningen i besättningen.

– Det är ett imponerande lagarbete av familjen Lagerstedt, med noggrannhet i alla detaljer, som gör att de lyckas hela vägen från odling av vallen till utfodring av ensilaget. Deras noggrannhet vid inläggningen visar betydelsen av den gamla ramsan hacka, packa, täck, säger Ann Christin Olsson, chefredaktör på tidningen Nötkött och jurymedlem.

Juryns motivering:

Klöver i vallen ger klöver i kassan på Olasgård där vallfodret är basen för en imponerande avkastning i den ekologiska mjölkproduktionen. Med ändrad vallfröblandning och fler skördar har gården nått sina mål för mängd och näringsvärden. Noggrann packning ger hög kvalitet och borgar för litet foderspill. Gården håller jämna värden inom skördarna och når en hög nivå av råprotein och energi med enbart stallgödsel som gödning. För detta belönas familjen Lagerfelt på Olasgård med titeln Årets Vallmästare 2023.

Familjen Lagerstedt har utvecklat vallodlingen och erfarenheterna från 2018 har gjort att de gått över från tre till fyra vallskördar. En ny vallfröblandning, bättre anpassad för gården, har gett bra resultat och deras erfarenhet är att såväl baljväxtinnehåll som den totala vallskörden har ökat.