Finalisterna i Årets vallmästare

Tre gårdar är finalister i Årets vallmästare 2023. Det är en dikogård och två mjölkgårdar som det står mellan.

Text Ann Christin Olsson

Hos årets finalister i vallmästartävlingen finns nytänkande och spännande vägval. Ekoodlare visar vägen för att utnyttja baljväxternas kvävefixerande förmåga. Finalisterna är:

  • Familjen Lagerstedt, Olasgård i Valinge utanför Varberg. Mjölkgård med 180 årskor. Ekogård med fyra vallskördar som också testat att odla majs.
  • Tomas och Simon Bengtsson, Fogdegården utanför Skövde i Västergötland. Mjölkgård med 110 årskor. Har i år lagt om till konventionellt drift, men vallstrategin ligger fast.
  • Daniel Emitslöf, Västra Blåkulla utanför Hässleholm i Skåne. Avelsbesättning med 70 dikor, angus och dexter. Har en regenerativ strategi för gårdens slåtter- och betesvallar.

– Det är roligt att se att det går att nå bra resultat på så olika sätt, säger Anett Seeman, produktionsrådgivare på Gård och djurhälsan som sitter i vallmästarjuryn.

Detta jämfört med tidigare år där det varit en del finalister som haft konventionella intensiva strategier där höga näringsvärden delvis gödslats fram med handelsgödsel. Men efter genomgången av de nominerade i år, blev det tre ekologiska gårdar som kom ut bäst.

Med stigande priser på handelsgödsel kan det vara värdefullt att ta till sig delar av ekologiska strategier även för konventionella gårdar. Både hur man kan ta baljväxterna till hjälp för att få fram kväve till vallarna och att öka andelen hemmaproducerat foder.

– När det inköpta fodret ökat i pris, stiger vallens värde som foder, säger Anett Seeman.

Det är många delar som ska till för att vallstrategin ska resultera i ett foder som matchar djurens behov och övriga fodermedel. Det gäller inte bara näringsvärde utan också hygien och smaklighet samt även skördemängd.

– Det är roligt att se att allt fler nötköttsproducenter också tar analyser och räknar foderstater för att få rätt grovfoder till rätt djur.

Årets vallmästare arrangeras av Husdjur och Nötkött i samarbete med Svenska vallföreningen, Sveriges lantbruksuniversitet, Gård och djurhälsan och Växa, som alla är representerade i juryn. Tävlingen sponsras av Växa som ger vinnaren två timmars fri rådgivning och fyra grovfoderanalyser samt av Borgeby fältdagar som bjuder vinnaren på övernattning och inträde till fältdagarna. Utmärkelsen kommer att delas ut på Borgeby fältdagar och vi presenterar vinnaren i Nötkött nummer 3.