Årets Vallmästare 2021 omsätter kunskap i praktiken

Lisbeth och Tomas Riberth, Guarp i halländska Ullared, har utsetts till Årets vallmästare 2021.

Text Linda Grimstedt

De bedriver en konventionell produktion med en besättning på 85 kor som mjölkas tre gånger per dygn. Avkastningen ligger på 12 200 kilo ECM per ko och år. De har 100 hektar åker, varav 60 hektar vall och tar fyra skördar per år.

Lisbeth och Tomas Riberth har sedan agronomexamen i början på 80-talet verkat som lärare och rådgivare och driver sedan 20 år tillbaka mjölkproduktion på Lisbeths föräldragård.

Deras stora kunskap om teorierna bakom ett bra grovfoder, som de sedan använder den i den egna vallodlingen, var det som slutligen ledde till segern i Årets Vallmästare 2021.

Juryns motivering

”Årets Vallmästare är en gård där kunskap omsätts i praktiken. Gårdens ägare har god kännedom om teorierna bakom ett bra grovfoder och ser till att använda dem i sin vallodling. Resultatet blir ett ensilage med genomgående jämna och höga näringsvärden och med god hygien, oavsett skördetidpunkt. Det utgör i sin tur den största andelen i foderstaten till mjölkkorna, som tackar för maten genom att mjölka över 12 000 kilo ECM per ko och år.”

Lisbeth och Tomas Riberth uppvaktades vid en digital ceremoni och sa sig vara överraskade över vinsten, då de ganska sent förra året fick veta att de alls var nominerade.

– Vi är glada och stolta över utmärkelsen och det känns inspirerande inför årets vallskörd, säger Tomas Ribert.

Strategier

Under prisutdelningen (länk till video) berättar makarna i ett samtal med Svenska vallföreningens ordförande Per Rudengren om strategierna bakom sin vallodling, samt vilket resultat det fina grovfodret ger i mjölkproduktionen. Det är två stolta vinnare som nu får rådgivning och foderanalyser från Växa Sverige, samt inträde och övernattning vid Borgeby fältdagar.

– Det är hedrande. Vi vet och förstår att vallfodrets kvalitet har stor betydelse för korna. Och det är först när det kommer in i ladugården och korna konsumerar det som det har någon betydelse hur bra det är, säger Lisbeth Riberth.

Även de två övriga finalisterna i Årets Vallmästare är duktiga vallodlare. På Buckarby går fodret till 75 mjölkkor och en grupp stutar och på Östergården konsumeras fodret av 80 mjölkkor och 230 slaktungnöt.