Ser positivt på framtiden

I vårens Lantbruksbarometer målades en ganska mörk bild över framtidstro och investeringsvilja upp i nötköttsproduktionen. En bild som Jocke Andersson, Harparboda gård, inte känner igen sig i.

Text Ann Christin Olsson
Foto Jocke Andersson

Jocke Andersson är dikoproducent med byggplaner på Harparboda gård i Lindesberg i Västmanland.  Tillsammans med några kollegor som planerar att bygga har han en betydligt mer positiv bild än Lantbruksbarometern. För att kolla av läget gjorde han en enkät i gruppen ”Vi med dikor och ungdjursuppfödning”.

Jocke Andersson

–  Min känsla säger mig att det finns fler nötköttsproducenter som ser väldigt positivt på framtiden.

Drygt 10 procent av gruppen, över 800 personer, svarade och han fick resultatet nedan fram till idag.

Investeringsvilja:

  • 50 % Positiva
  • 33 % Negativa
  • 17 % Neutrala

I mejlet till redaktionen skrev han: ”Jag är väl medveten om att detta inte på något sätt är säkerställd statistik, men det ger ju ändå en fingervisning om vart åt det blåser.” I kommentarsfältet på Facebook får han såväl medhåll som mothugg. Bland annat påpekar flera att bättre lönsamhet behövs för att få fart på byggandet. I Lantbruksbarometern var det under 15 procent som uppgav att de hade investeringsplaner.

Bygger för robustare företag

Jocke och Edla Andersson har själva fått besked om investeringsstöd för 137 förprövade platser för dikor i ett djupströstall med skrapgång och öppen långsida. Det är kostnadsberäknat till 5 miljoner kronor varav han beviljats 2,4 miljoner kronor i stöd. Nu börjar processen att hitta finansiering innan bygget kan starta i sommar. Med investeringsstödet blir kostnaden nästan 19.000 kronor per koplats.

– Det är där någonstans man måste ligga i byggkostnad, säger Jocke Andersson. Jag kommer att bygga billigt och få en vettig avskrivningstid.

Om han inte fått stöd så hade planen varit att söka igen, och igen, tills han fått stöd. 

Tanken är nu att kunna ha integrerad dikoproduktion och själv föda upp kalvarna till antingen avel eller slakt. Genom investeringen kunde de visa att det blir ett robustare företag, både ekonomiskt och produktionsmässigt. Harparboda gård går från 35 kalvande till drygt 100 kalvande och det skapar förutsättningar för mer sysselsättning på gården.

– Jag vill visa att det går att ha lönsam nötköttsproduktion med enkla byggnader. Kanske kan några fler unga bli peppade att skaffa egna djur.

Nötkötts artikel om Lantbruksbarometern: Investeringsviljan har minskatv