Korna har flyttat in i på Valsjö

Straxt före jul stod framtidens dikostall klart på Valsjö i Sörmland och djuren stallades in.

Text Ann Christin Olsson

Det nybyggda stallet för 120 kor är ett av de två dikostall som fick ta emot utmärkelsen framtidens stall i Jordbruksverkets tävling 2018. I början december var stallet klart att tas i bruk och en nöjd Tommy Engborg,driftsledare på Valsjö, kunde börja stalla in djuren.

Korna, de dräktiga kvigorna och avelstjurarna kom in redan i början av december och dagarna före jul var även de 24 kalvarna på plats.

-Korna har snabbt anpassat sig till att ligga i båsen, inga kor har lagt sig i skrapgången. Några kor låg till att börja felvända eller på snedden i båsen, men de lärde sig snabbt, säger Tommy Engborg.

Läs mer om stallet och bygget här.