Framtidsstall blir verklighet

Två av de stall som deltog i Jordbruksverkets tävling om framtiden stall för nötkreatur kommer att byggas under 2018. I Värmland bygger Johan Svantesson på Godås för 220 dikor och i Sörmland byggs på Valsjö för 120 dikor.

-Vi har förberett och schaktat och så snart snön försvinner ska vi börja gjuta golvet, säger Johan Svantesson. Det blir ett 120 eter långt och 46 meter brett stall med körbart foderbord inne i stallet och ett utvändigt utmed ena långsidan. Total investering är beräknad till 6,9 miljoner, exklusive investeringsstöd på tre miljoner.

-Kostnaderna ska hållas i schack genom mycket eget arbete och material från vår egen bergtäkt, säger Johan Svantesson.

På Valsjö ska det nya liggbåsstallet rymma 120 dikor och rekrytering.
-Stallet byggs för att få så låg kostnad som möjligt för strö och energi och samtidigt vara en rationell och säker arbetsplats, säger Tommy Engborg.
Läs mer om Framtidens stall i Nötkött med utgivning12 april.