Stommen rest på Valsjö

Dikostallet på Valsjö i Sörmland börjar ta form. Gården var en av de två för dikor som deltog i Jordbruksverkets tävling om framtidens stall.

Tommy Engborg har fullt upp med byggnationen av det nya dikostallet som i år byggs på Valsjö,  Nynäshamn i Södermanland. Dikalvsproduktion är en ny gren som ska KRAV certifieras och komplettera den ekologiska och Kravcertifierade växtodlingen på drygt 400 hektar.
-Vi följer tidsplanen nu pågår resning av stommen, säger Tommy Engborg.
Läs här om hur stallbygget fortskrider.