Förbrukningen av antibiotika minskar

Förbrukningen av antibiotika till lantbrukets djur i EU minskade med 44 procent mellan åren 2014 och 2021.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Rapporten om förbrukningen av antibiotika och förekomsten av bakterier hos människor och livsmedelsproducerande djur, är den fjärde i ordningen och släpptes den 21 februari av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA. Under samma tidsperiod, 2014 till 2021, var förbrukningen av antibiotika relativt oförändrad till människor .

I rapporten sågs  samband mellan förbrukning av antibiotika och resistensutveckling hos bakterier både när det gäller människor och lantbrukets djur. Det visades även en koppling mellan resistensutveckling hos bakterier hos människor med antibiotikaanvändning till lantbrukets djur. Under 2014 till 2021 minskade förekomsten av resistenta bakterier i flera länder.

Arbetet med att minska antibiotikaförbrukningen till både lantbrukets djur och människor har gett effekt i många länder. När detta arbete fortsätter är det också viktigt att kombinera det med satsning på vaccination och bättre hygien för att minska behovet av antibiotika.

Läs mer: EFSA:s rapport