Sverige vill ha hårdare regler i EU för antibiotika till djur

Sverige, Finland, Danmark, Österrike och Nederländerna, vill få övriga länder i EU att stödja förslaget att förbjuda användning av antibiotika för förebyggande gruppbehandling av djur.

Antibiotikaresistens är en av vår tids ödesfrågor. Att minska användningen av antibiotika i djurhållningen är en viktig del i arbetet mot resistens. Sverige har därför tillsammans med Finland, Danmark, Österrike och Nederländerna, skrivit ett brev som uppmanar övriga länder i EU att stödja ett förslag som förbjuder användning av antibiotika för förebyggande gruppbehandling av djur.