Vinnande tillväxt

Noggrannhet i alla detaljer och nytt kalvstall gav Nygårds mjölk en förstaplats i Nöttoppens tillväxttävling för ungtjurar av mjölkras 2022.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Katarina och Henrik Lindvall på Nygårds mjölk i Fjälkinge i Skåne vann tävlingen Nöttoppen ungtjur – kategori mjölkras 2022. Det var Katarina Lindvall som anmälde gården till tävlingen och hon erkänner med ett skratt att hon är en tävlingsmänniska. De har varit med i två år och första året kom de på femte plats. På gården föds cirka 115 ungtjurar upp till slakt varje år. De ska fortsätta vara med i tävlingen i år, det blir en extra sporre i produktionen.

Företaget vilar på tre ben – mjölk, nötkött och potatis. Nötköttet är ett viktigt ben i perioder med lägre mjölkpris. Mjölken står för 75, nötköttet för 15 och potatisodlingen för 10 procent av gårdens intäkter.

– Vi har optimerat för att få ut det mesta av vår gård, säger Katarina Lindvall.

Hennes far, farbror och farfar byggde för tjurar och det 40 år gamla stallet används fortfarande. Ett arbetseffektivt spaltstall med körbart foderbord i mitten. Beläggningen har minskats från sex till fem tjurar per box och de har tagit ut fönstren och ersatt dem med vindnät för att få bättre luft.

– Vi har stall och foder för att kunna ha kvar tjurkalvarna. Växer tjurarna bra finns det lönsamhet i produktionen, säger Henrik Lindvall.

Använder 40 procent köttras

Tidigare var kalvarna kvar i kostallet till avvänjning och flyttades sen till olika lösningar på gamla logar innan de kom till tjurstallet. 2019 stod ett nytt kombinerat sinko, kvig och kalvstall färdigt. På de djur de inte vill rekrytera efter använder de tung köttras. Tjurarna är i snitt 15,4 månader vid slakt. 737 gram slaktkroppstillväxt motsvarar en tillväxt på cirka 1,5 kilo levande vikt per dag.

Att öka andelen köttras ökar värdet av slaktdjuren.

Andelen köttrassemin ligger på cirka 40 procent och de har räknat på hur mycket mer en köttraskorsning är värd utifrån slaktresultatet. Korsningarna med tung köttras blir slaktmogna cirka två månader tidigare och väger då 50 kilo mer i slaktad vikt. Det innebär en besparing på 1 053 kronor i underhållsfoder. Den högre slaktvikten ger också 2 500 kronor mer i slaktintäkt och till det behövs uppskattningsvis foder för cirka 1 000 kronor mer per tjur. Räknat om som slaktintäkt minus foderkostnad blir då mervärdet av en köttraskorsning cirka 2 500 kronor.

– Korsningarna växer bättre på mindre foder, konstaterar Henrik Lindvall. Här ligger mycket av lönsamheten.

Hade de köpt in tjurkalvar hade det också inneburit att de kunnat köra igenom 14 procent fler tjurar.

Nöttoppen ungtjurar 2022

  • Tävlingen arrangeras av Gård och djurhälsan och har en kategori för dikalv och en för mjölkraskalv.
  • Totalt tävlade 7 895 ungtjurar fördelat på 5 280 mjölkrastjurar och 2 615 köttrastjurar.
  • Nygårds Mjölk vann kategorin mjölkras. Gårdens ungtjurar hade i genomsnitt en slaktkroppstillväxt på 737 gram per dag.
  • Sanda Skattmansö gård vann kategorin dikalv med en genomsnittlig slaktkroppstillväxt på 992 gram per dag.