Andelen svenskt nötkött ökade

Andelen svenskt nötkött ökade med 4,2 procent under första kvartalet i år jämfört med samma period föregående år.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Bakom den ökade andelen svenskt nötkött under första kvartalet ligger både en ökad produktion i Sverige (+3,4 procent) och en minskad import (-4,1 procent). Det var även en ökad export (+10,3 procent), enligt statistik från Jordbruksverket. Dessa förändringar gjorde att andelen svenskt nötkött landade på 58,6 procent för första kvartalet i år.

Det kan jämföras med att andelen svenskt nötkött under 2022 var 55,8 procent. Under första pandemiåret 2020 var andelen uppe i 59,9 procent, vilket förklarades med ett minskat uteätande och att andelen importkött är högre på restauranger.

Konsumtionen av nötkött ökade under 2022 jämfört med 2021. Både den totala konsumtionen som ökade med 2,9 procent och per person som ökade med 2,2 procent. Skillnaden beror på att befolkningen ökade med 0,7 procent. Konsumtionen låg i snitt på 23,1 kilo slaktad vikt per person och år.  Konsumtionen första kvartalet i år minskade dock med 1,4 procent per person jämfört med samma period 2022.

Marknadsandelen för svenskt nötkött. Helår 2018 till 2022 och kvartal 1 för 2023. Källa: Jordbruksverket.