Biologiska klockan styr fortfarande

Utifrån slaktdata kunde man se att tjurarna växte bättre på våren och att de i stället lagrade in mer fett på hösten.

Text Ann Christin Olsson

En notis I Nötkött nummer 1 1994 hade rubriken ”Biologiska klockan styr tillväxten”. Det var bland andra Dan-Axel Danielsson på Sveriges lantbruksuniversitet som stod bakom det påståendet som presenterats i ett faktablad ”Tjuren växer ej av mat allena – den biologiska klockan styr”.

Utifrån slaktdata konstaterade man att tjurarna växte bättre på våren, trots ett lägre foderintag. När dagslängden sedan minskar igen på hösten blir tillväxten lägre och i stället ökar inlagringen av fett inför vintern. I dagens klassificeringssystem kan det handla om att gå från fettgrupp 2+ till 3.

Dan-Axel Danielsson

– Ja, det var tydligt, de som slaktades på vintern hade mer fett än de som slaktades på sommaren, säger Dan-Axel Danielsson, numera på Jordbruksverket.

Det märks också på att det är svårare att få tillväxt på vinterlamm. Det är en biologisk funktion som finns kvar sedan innan nötkreaturen blev domesticerade. Och troligen inte ändrats på de senaste 30 åren.

– Rasen inverkar säkert utifrån hur förädlad den är. Men vi fick en fin kurva över hur slaktkropparna fick mer fett när dagarna blev kortare.

Saxat ur Nötkött 1 1994.