Dags för Brunnby lantbrukardagar

Då var det dags för Mellansveriges fältmässa – Brunnby lantbrukardagar utanför Västerås. Maskindemonstrationer, växtodlingsförsök, seminarier och täckdikning är huvudinslagen under de två dagar som mässan pågår i Mälardalen.

Text, Foto Marianne Lindberg
Här visas den plog, 1,2 m, som används vid täckdikningen på Brunnby gård. Den plöjer en djup fåra i vilken dräneringsslangen sedan matas ner i. I fall man vill använda grus att täcka över slangen med går det att koppla på en grusbehållare bakom själva plogen.

Fältmässan Brunnby lantbrukardagar startade 2007 av Hushållningssällskapet. Brunnby gård ägs av Västmanlands läns hushållningssällskap och är säte för försöksverksamhet i Mellansverige.

Allt fler maskintillverkare satsar på elektrifierade maskiner för inomgårdsarbete. Här är det Giant, en nederländsk tillverkare, som hittills har vänt sig till kyrkogårdsförvaltningar i Sverige. Nu vill man även slå sig in på lantbruksmarknaden.

I år finns 120 utställare på plats under mässdagarna 6-7 juli strax öster om Västerås. Per Frankelius, docent i företagsekonomi och processledare för Agtech 2030, var på plats och höll ett inledningstal då mässan öppnade. Han hoppades att mässdagarna skulle ge inspiration till alla och att man i möten med utställare och besökare skulle få med sig nya idéer och kunskap som kan leda utvecklingen framåt.

Täckdikning

Nytt för i år på mässområdet är ett markvårdscentrum som fokuserar på täckdikning och underhåll av dräneringssystem.

Behovet av att underhålla dräneringar är stort i hela landet. I tider av höga kostnader för insatsvaror är fungerande dränering extra viktigt för att kunna maximera skördarna.

På Brunnby är en del åkermark i behov av ny dränering och påpassligt nog så passar man under mässdagarna på att visa hur täckdikningen går till i praktiken med den senaste tekniken. Besökarna kunde följa med på guidade rundvandringar och ställa frågor kring dränering och hur tekniken fungerar i olika jordar och miljöer.

Kunskap och ekonomi

Som vanligt visades olika demoodlingar och flera seminarier pågick parallellt i två tält: kunskapstältet och affärstältet. Här kunde besökarna bland annat förkovra sig i allt ifrån vattenhantering, metanavgång i gödsellager, solcellsinstallationer till generationsskifte, nya LAS-regler och lånevillkor.