Hallå där …

… Jessica Jansson, ordförande i Nötköttsproducenter i Väst. Ni har ökat  antalet medlemmar med 80 procent i köttklubben. Hur har ni lyckats med det?

Text Ann Christin Olsson
Foto Privat

– Vi har haft en kampanj tillsammans med SNP där nötköttsproducenterna blivit uppringda av ett telemarketing-företag och det är många som valt att gå med. Det är roligt att det kommit med så många yngre. Det är mest dikoproducenter bland de nya medlemmarna, men också någon som har mjölkproduktion.

Vad har ni för aktiviteter i klubben?

– Förutom årsmöte, sommarträff och ett möte i december med jultallrik, som vi har varje år, har vi andra möten däremellan, som studiebesök och föreläsningar. Det kan vara utifrån önskemål som vi har fått in. Men vi har också en aktiv styrelse med bra nätverk och då blir det lättare att ordna saker.

 Viktiga frågor i branschen?

– Lönsamheten, effektivisering och regelförenklingar i nötköttsproduktionen är viktigt. Vi skulle haft en träff om alternativa strömedel i december ihop med Agroväst, men den fick ställas in på grund av för få anmälda. Kanske var gårdarna i vårt område inte lika drabbade som på andra håll i landet. Det var kanske för tidigt också och det är först nu man börjar vidta åtgärder.

Är du själv nötköttsproducent?

– Jag jobbar med lantbruksmaskiner där jag har hand om verkstad och reservdelsförsäljning. Men vi har en familjegård, Framnäs gård i Mellerud i Dalsland där vi köper in treveckors mjölkraskalvar och köttraskvigor.