Ökad slakt av kor och kvigor

Under årets första åtta månader har nötslakten ökat. Störst är ökningen för kor och kvigor.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Slakten av nöt ökade med 4 procent januari till augusti, sett till volymen mätt i ton. Även slakten av får och häst ökade medan gris och fågel minskade. Sett till enbart augusti månad ökade nötslakten med 8 procent, det vill säga den har ökat efter sommaren.

När det gäller slakten av kvigor och kor ökade den med 10,0 procent för kvigor och 8,3 procent för kor, sett till antal slaktkroppar under årets första åtta månader. Invägningen av mjölk ökade medan invägningen av ägg minskade under dessa månader.

Utveckling i januari–augusti 2023 jämfört med samma period föregående år, förändring i volym mätt i ton:

  • Slakt av nöt:               +4,0 %
  • Slakt av gris:              -3,2 %
  • Slakt av häst:             +5,6 %
  • Slakt av får:                +1,6 %
  • Slakt av fågel:            -2,3 %
  • Mjölkinvägning:          +2,6 %
  • Ägginvägning:            -12,6 %*

* Enbart januari–juli respektive år.

Källa: Jordbruksverket