Andel svenskt nötkött ökar

Att vi i växande grad väljer svenskt ursprung när vi köper nötkött syns i Jordbruksverkets beräkningar av andelen svenskt av den totala förbrukningen.

Andelen svenskt kött av total förbrukning
 GrisköttNötköttMatfågelLammkött

Januari-juni 2014

65,4 %

52,3 %

66,3 %

24,2 %

Januari-juni 2015

67,7 %

51,9 %

66,3 %

24,0 %

Januari-juni 2016

70,0 %

49,9 %

67,1 %

20,9 %

Januari-juni 2017

72,8 %

52,1 %

68,2 %

22,5 %

Utvecklingen på nötköttsmarknaden påverkas av flera faktorer