Ökad export från EU av nötkött och levande djur

Under januari ökade exporten av nötkött och levande djur från EU med 18 procent.

Jordbruksverket rapporterar en ökad export av såväl nötkött som levande djur under årets första månad. Det är export till Hong Kong och Elfenbenskusten som ökat mest.
Importen ökade med 12 procent under januari. Det är främst import från Uruguay, Argentina och USA som har ökat. Nettoexporten från EU under januari 2017 var 23 200 ton.