Europa: Fler unga lantbrukare behövs

Medelåldern är hög i Europas bondekår och Europaparlamentet vill göra det lättare för unga lantbrukare att komma in i branschen.

Europaparlamentet har antagit en initiativrapport kring att förenkla för generationsskiften inom lantbruket. Endast 11,5 procent av EU:s lantbrukare är under 40 år, vilket på sikt kommer att bli ett problem, enligt LRF:s nyhetsbrev Brysselnytt.

Till exempel vill man att det ska bli enklare för unga lantbrukare att få lån, både för att genomföra generationsskiftet och investera i verksamheten. De ser även ett behov av bättre utbildningsmöjligheter och satsningar på infrastruktur som underlättar livet på landsbygden. EU-kommissionen bör genomföra en analys av särskilda hinder och utmaningar för unga kvinnliga lantbrukare.

I diagrammet visas åldersfördelningen bland lantbrukare i Sverige. Drygt en tredjedel av lantbrukarna i Sverige är 65 år eller äldre. 15 procent är yngre än 45 år.

Antal lantbrukare i olika åldersgrupper år 2022. Källa: Jordbruksverket

Läs mer om generationsskifte: