Köttriksdag med fokus på generationsskifte

Självförsörjning, kostnadsökningar, företagande och generationsskifte var några av de frågor som lyftes på Köttriksdagens då den inleddes i Örebro på torsdagen.

Text Marianne Lindberg
Foto Ann Christin Olsson

I år står Örebro läns nötköttsproducenter värd för Köttriksdagen. Det övergripande temat är kapitalförsörjning och generationsskifte. Landshövding Maria Larsson, före detta kristdemokratisk minister, invigningstalade och tog upp vikten av en ökad självförsörjning och att välja svenskt på tallriken.

– Fråga var maten kommer ifrån när ni går på restaurang, uppmanade hon och lovprisade många uteställen i Örebro som serverar lokalproducerad mat från Närke.

Landskapsrätt

Runt om i landet har länen tagit fram landskapsrätter. För Närkes del blev det skomakarlåda med kött från lokala producenter, berättade Maria Larsson.

Hon gled också in på temat generationsskifte, något hon själv har erfarenhet av som en av två systrar som växte upp på en liten gård i Småland.

– Generationsskifte är krävande. I dag står stora värden på spel i både jord och skog. Lyft frågan i familjen så att gårdarna kan leva vidare, uppmanade hon åhörarna.

Många hänsyn

Elisabeth Andersson Brinckmann och Folke Brinckmann jobbar med lantbrukare som vill lämna över gården till nya generationer. Deras erfarenhet är att ett generationsskifte tar tid, det kan ta 5-7 år då det är många aspekter och hänsyn som ska vägas in förutom de rent ekonomiska.

Deras tips till åhörarna, där en majoritet lyfte upp händerna på frågan vilka som stod inför ett generationsskifte, var: Börja i god tid, berätta om dina tankar. Ifrågasätt inte, låt alla uttrycka sina viljor. Ta tag i konflikter, låt dem inte bero. Gör en tidsplan som alla följer och stäm av. Se till att alla får samma information.

– Sträva efter rättvisa, men det är inte alltid det går. Vi brukar samla familjen i en ring och sätta en tom stol i mitten som får representera företaget. Vi brukar peka på den och be dem tänka på vad som är bäst för företaget då det uppstår olika viljor, sa Elisabeth Andersson Brinckmann.

Ny styrelse

Under dagen var det även dags att välja ny styrelse för SNP. Nuvarande ordförande Henrik Lander hade ett år kvar av sin mandattid och omvaldes enhälligt. Resten av styrelsevalet blev så här:

Valda på två år: Anna Jamieson, Glimåkra (omval), Camilla Hansson, Genarp (omval), Bengt Persson, Åhus (nyval), Christer Melander, Hemse (nyval).

Ett år kvar på mandattiden: Anna Samuelsson, Skeppshult och Ove Conradsson, Falköping.

Tre motioner

Tre motioner behandlades, en från SNP Skaraborg och två från SNP Skåne. Den förra handlade om att införa en notering för slaktboskap som uppdateras i takt med de kostnader som producenterna har för att nå lönsamhet, liksom noteringar för olika kalvkategorier som säljs till liv.

Styrelsen besvarade motionen och anförde att SNP är på väg att få en portal med prisjämförelser som bygger på medlemmarnas inrapporterade avräkningspriser. Viss debatt uppstod kring noteringar och dess värde, men styrelsens svar vann i voteringen.

Referensråd

Skånes ena motion berörde korrekta fakta om medlemmarnas ekonomiska situation. Motionärerna ville därför inrätta ett referensråd som upprättar produktionskalkyler en gång om året för att få en bild av hur det ser ut runt om i landet. På så vis kan SNP bli bättre att lokalt driva opinion om producenternas situation.

Styrelsen svarade att man inte trodde på idén om referensråd – det blir för formaliserat och tungjobbat. I dag görs kalkyler redan av aktörer som Gård & djurhälsan och andra. I stället förordades årliga träffar i seminarieform där man utgår från de grundkalkyler som görs för att diskutera aktuella kostnader, stöd och förutsättningar.

Egna transporter

Skånes andra motion handlade om minskat krångel för transporter av egna djur och att bevaka så att inte nya EU-direktiv försämrar villkoren på gårdsnivå i frågan. Styrelsen höll med motionärerna men underströk att frågan är större än så och att man därför inte vill begränsa sig till motionens två krav, något som även stämman biföll.

SNP Skåne fick avrunda stämman och avslöja att man arrangerar nästa års Köttriksdag i Malmö den 22-24 november på temat ”Produktion och marknad – lokalt och globalt”.