Bäst att tidigt förbereda generationsskifte

Varje fastighetsförsäljning eller överlåtelse är unik. Viktigast är att låta det ta tid och låta beslutet hur det ska ske växa fram.

-En planerad och väl förberedd fastighetsöverlåtelse ökar möjligheten att alla inblandade blir nöjda med lösningen, skriver Pernilla Salevid och Gunnar Axelsson, LRF Konsult i Ekonomiskolan i Nötkött 6. De beskriver en rad åtgärder som bör diskuteras och övervägas inför en generationsväxling eller försäljning av ett företag.

Nötkött besöker också Anders Jörgensen med familj i Jämtland som står inför ett sådant beslut. Läs mer om hur de resonerar i Nötkött 6.