Lokala överskott på förmedlingskalvar

En god efterfrågan på köttraskalvar och ett litet överskott på tjurkalvar. Den bilden ger landets största slakterier när det gäller kalvförmedling just nu.

Text Camilla Olsson

Enligt Viktor Pålsson, inköpschef för nöt på KLS, finns ett litet överskott på tjurkalvar men de placeras efter hand. I övrigt tycker han att kalvbalansen är relativt god.

— Det är positivt att många dikalvar har kommit in lite tidigare så att det inte blir lika stort tryck på samma gång, det har hjälpt situationen, säger han.

Ställer upp för varandra

Överskottet finns enligt honom till stor del i Kronobergs län. Den delen av landet är en dikalvsintensiv men har färre slutuppfödare.  

— Där är det fler kalvar som inte har ett hem än, men vi hjälps åt över landet. Producenterna ställer upp och hjälper varandra för om dikalvarna inte hittar en placering i år kan man stå utan nästa år.

I delar av Västmanland uppåt Dalarna, som har haft stora problem med spannmålsskörden, vittnar lantbrukare om ströbrist.

”Inga krisåtgärder än”

— Det är klart att det är ett större problem men jag har inte fått några indikationer på att man slaktar ut djur på grund av det, men det kan komma i förlängningen. Läget där är tufft men vi ser inga krisåtgärder än, säger Viktor Pålsson.

Enligt Jakob Danielsson, inköpare på HK Scan Agri, har företaget märkt av att fler kalvar säljs där än vanligt.

— Det är flera aktörer i det området. Vi har fått fler leverantörer och förmedlat fler kalvar än vi brukar därifrån, säger han.

Sätter in färre djur

I stället ser han att uppfödare med ströbrist sätter in färre djur men hittills har inte det påverkat HK Scan Agris verksamhet i så stor utsträckning.

— Där har vi klarat oss bra hittills. Vi har haft en god efterfrågan på tjurar och ett visst överskott på köttraskvigor, säger han.

Däremot upplever företaget ett visst överskott när det gäller mjölkraskalvar i norra Sverige, där kan kalvarna på vissa håll få stå några veckor extra.

— Vi försöker kommunicera att de som har möjlighet att spara tjurar till stut eller betesdjur att göra det, eller om man har utrymme och foder att föda upp till halvfabrikat och förmedla dem vid senare tillfälle, säger Jacob Danielsson.

LÄS MER: Fler artiklar hittar du i Nötkötts e-tidning (så loggar du in)