Det finns ett visst överskott på dikavlar lokalt i landet just nu.

Lokala överskott på förmedlingskalvar

Nyheter

En god efterfrågan på köttraskalvar och ett litet överskott på tjurkalvar. Den bilden ger landets största slakterier när det gäller kalvförmedling just nu.