Läsarfrågan: Vad kan jag göra när en kollega mår dåligt?

Det har varit en tuff växtodlingssäsong och jag är orolig för hur en granne mår. Är det många i den situationen? Vad kan jag göra och när kan jag koppla in en Bondekompis från LRF?

Foto Privat
Henrik Gudmundsson

Henrik Gudmundson svarar: Det var en allmän oro för foderbrist bland lantbrukare i början av säsongen. Torkan följdes av regn, även om vi i Skåne inte haft extrema översvämningar som uppåt landet. Det kommer att bli brist på strö, och halmen blir dyrare.

Det är en tuff säsong för spannmålsodlare som tappar intäkter. Det kan vara stora regionala skillnader och en del som fortfarande har brist på foder, men det är inte längre den allmänna foderkris det såg ut att bli i början av sommaren. Om man känner att man själv eller en kollega behöver prata med någon – ring! Det är bättre att ringa en gång för mycket.

Vi tar också en första kontakt även med lantbrukare som inte är medlemmar i LRF. Om någon mår dåligt för den stress som är i växtodlingen i år kan det börja med att den personen drar sig undan. I allvarligare fall kommer vi in när familj och grannar börjar

bli oroliga för djuren. Men det har ännu inte blivit det tryck som vi trodde i början på sommaren, men den ekonomiska pressen kanske märks först längre fram. Vi är ett samtalsstöd och kan hjälpa till att slussa vidare till rätt kontakter i det enskilda fallet. Det kan vara till psykolog, slakteri, rådgivning, bank med mera. Vi kan peppa, men lantbrukaren måste själv vilja ta tag i situationen. Ibland behövs det bara ett samtal som visar att någon bryr sig, en granne eller någon från LRF:s Bondekompis.

Henrik Gudmundsson, nötköttsbonde i Klippan och Bondekompis

Läs mer om Bondekompis: Omsorgsgrupper och stöd vid kris – Lantbrukarnas Riksförbund (lrf.se)