Så blir strategin mer värd

Att själv förädla råvaror och sälja direkt till konsument kan vara ett sätt att plocka ut mervärde i nötköttsproduktionen.

Text, Foto Ann Christin Olsson
Rödkullor på Magdakullan som satsat på både gårdbutik och restaurang.

I en rapport från Jordbruksverket som kom 2018 studerades sex företags satsningar på egen vidareförädling eller gårdsförsäljning. I analysen ingick företag med såväl positiv som negativ vinstmarginal, det vill säga företag som lyckats bra eller mindre bra med sin strategi.

Studien tog bland annat upp vilka mervärden som finns, olika strategier för att ta till vara dem och hur lönsamheten påverkas.

Generellt hade företagen goda kunskaper i produktionen, men efterfrågade mer kunskap inom företagsledning, organisation, marknad och marknadsföring.

För att en mervärdesstrategi ska bli framgångsrik krävs att företaget:

  • Är på en del av marknaden med begränsad konkurrens.
  • Fokuserar på ett eller några kundsegment och distributionskanaler.
  • Har hög kvalitet på produkterna.
  • Har effektiva produktionsprocesser, god organisations- och ledningsförmåga.
  • Goda samarbeten med andra aktörer.
  • Kunskap om marknaden och marknadsföring.
  • Starka och nära relationer med sina kunder.
  • Stark identitet och ett varumärke fyllt av positiva värden.
  • Är uthålligt för att kunna ställa om verksamheten.

Källa: Mervärden som konkurrensmedel – affärsmodeller och kompetenser för framgångsrika mervärdesstrategier, Rapport 2018:23, 112 sidor.

Läs mer: Ett exempel på ett företag som satsat på gårdsbutik. Betesdjur ger mervärde i gårdsbutik