Ta vara på möjligheterna

Text Maria Törner

”I stort sett vem som helst kan ta fram en strategi. Det som skiljer dem som är framgångsrika mot dem som inte är det, är förmågan att genomföra strategin.” Citatet är Palle Borgströms, ordförande för LRF, när branschens företrädare samlats för att diskutera framtiden för svenskt kött. Och nu gör näringen just det, tar ett gemensamt grepp på bred front och skrider till handling.

På sidorna 6-7 i tidningen kan du läsa om den handlingsplan som ska öka efterfrågan på svenskt kött och göra att era produkter ses som en del av lösningen i klimatfrågan snarare än en del av problemet.

Många svenskar har redan fått upp ögonen för svenska mervärden och efterfrågar produkter från svenska bönder. Det syns i statistik, och i handelns satsningar på svenska varor. Och i media är lantbruks- och landsbygdsfrågor på tablån. Matkvalitet, ökad självförsörjningsgrad och klimatfrågor är i allmänhetens medvetande och det sprider framtidstro på landsbygden.

Opinionsläget är bättre än på många år och intresset från politiker är stort, vissa hävdar till och med att det är högre än någonsin. Nu gäller det att ta vara på möjligheterna snarare än fokusera på hoten, bortse från att det finns konsumenter som inte bryr sig eller väljer bort kött för att de svalt ”sanningen” att vegankost är den enda räddningen.

Trots allt så väljer fler och fler svenskt kött. Detta trots att den allmänna kunskapsnivån hos konsumenten låg. Att tro att alla konsumenter ska ha intresse av att känna till detaljerna bakom vår produktion och därifrån göra medvetna och välgrundade val vid sina inköp är en utopi. Och klyftan mellan stad och land är stor och intresset kring frågan för låg. Så hur ska vår bransch då nå ut?

En framgångsrik mervärdesstrategi kräver uthållighet, strategiskt fokus och starka och nära kundrelationer. Jordbruksverket har låtit ta fram en rapport om mervärden i jordbruket och hur de kan användas som konkurrensmedel. I rapporten lyfts inte enbart vedertagna mervärden så som god djurvälfärd, biologisk mångfald och låg antibiotikaanvändning. Utan också att man kan skapa mervärden genom produktens utformning, genom identitet och genom inslag av tjänster och upplevelser.

Några som applicerat detta på sin gård är Sofia och Magnus Karlsson på Evenstorps gård i Dalsland. I detta nummer av Nötkött kan du läsa mer om hur de sätter sin gård på kartan och lyckas med direktförsäljning till konsument.

Jag önskar dig trevlig läsning och en lyckad skörd!