Översyn av jordförvärvslagen

Regeringen tillsätter en utredning för att göra en översyn av jordförvärvslagen. Bland annat för att underlätta ägarskiften och förbättra tillgången på kapital i investeringstunga delar av jordbruket.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Enligt jordförvärvslagen kan lantbruksfastigheter normalt inte överlåtas från enskild person till bolag. Men lagen kan försvåra ägarskiften och finansieringsmöjligheter för kapitalkrävande jordbruk. Regeringen vill därför titta på möjligheten att jordbrukare som står inför stora kapitalinvesteringar, ska få möjlighet att flytta över viss jordbruksmark till aktiebolag. Det kan underlätta finansiering vid investeringar i animalieproduktionen eller vid ägarskiften i sådana företag.

För att säkerställa att detta inte riskerar att uppluckra jordförvärvslagen ges möjligheten endast till bolag som ägs av fysiska personer. Utöver det ska utredaren säkerställa att förvärv av aktier i dessa bolag eller jordbruksmark från dessa bolag ska förvärvsprövas.
Utredningen ska också se över möjligheten att införa bestämmelser om att även testamenterad mark ska omfattas av prövning enligt jordförvärvslagen. Detta för att även i fortsättningen bevara en balans i markägandet av lantbruksegendom mellan fysiska och juridiska personer.

Avgränsad översyn

Jordförvärvslagen tjänar Sverige väl. Därför håller vi hårt på dess syfte när vi nu gör en avgränsad översyn av den. Det är viktigt att lagen inte i onödan står i vägen för jordbruksföretagens utveckling och en ökad sysselsättning. Vi ska samtidigt fortsatt värna en stark koppling mellan brukande och ägande av skogs- och jordbruksmark”, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande.

Regeringen har utsett agronomen Fredrik Daveby till utredare.