Höga mål för ekologiska livsmedel

2030 ska 60 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel vara ekologisk och 30 procent av jordbruksmarken vara ekologiskt certifierad. Allt enligt den Livsmedelsstrategi som regeringen fattade beslut om i juni.

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att samordna arbetet med att öka produktionen av ekologiska livsmedel.  Nu ska en åtgärdsplan tas fram för att nå målen i livsmedelsstrategin.