Regeringen vill öka ekologisk produktion

Jordbruksverket har fått 50 miljoner för att under fem år arbeta med åtgärder för att nå målet för ekologisk produktion och konsumtion.

-Vi ser en stark efterfrågan på ekologisk mat, samtidigt har den ekologiska produktionen inte ökat i takt med efterfrågan. Det vill regeringen ändra på. Om svenska bönder kan möta den ökade efterfrågan bidrar det till jobb och hållbar tillväxt i hela vårt land, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Livsmedelsstrategin slår fast att all matproduktion i Sverige ska öka. Regeringens bedömning är att också produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel bör öka. Därför får nu Jordbruksverket i uppdrag att tillsammans med näringslivet och berörda aktörer välja ut och vidta lämpliga åtgärder ur Jordbruksverkets rapport ”Åtgärdsplan för att öka ekologisk produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel,” som överlämnades till Regeringskansliet den 28 februari 2018.

-Det är viktigt att näringslivet och berörda aktörer, som har stor kunskap om den ekologiska marknaden, ges en central och aktiv roll i arbetet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringens mål innebär att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.