Handelskamp börjar vid Brexit

När Storbritannien inatt, fredagen den 31 januari, lämnar EU tror många att kampen blir hård mellan länder för att säkra handelsavtal med Storbritannien.

Text Lisbeth Karlsson

Vid Nötköttsseminariet i Söderköping berättade Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert vid LRF, om vad som kan komma att hända. Under året kommer förhandlingar om handelsavtal mellan EU och Storbritannien att pågå.

– Under det kommande året fungerar det mesta som det har gjort hittills med till exempel handel, sa Lars-Erik Lundkvist.

För brittiska bönder kan det bli förändringar eftersom brittiska regeringen har sagt att de har för avsikt att trappa ner eller avveckla direktstöden under den kommande sjuårsperioden. Detta kan antyda att den brittiska regeringen vill minska utgifterna för stöd till lantbruket.

Storbritannien är idag självförsörjande till ungefär 50 procent medan 30 procent av livsmedelskonsumtionen kommer från andra EU-länder.

– Det är uppenbart att USA kommer att försöka få ett frihandelsavtal med Storbritannien som innebär att amerikanska bönder exporterar mer till Storbritannien. Även andra aktörer kommer att vilja ta EU:s tidigare marknadsandelar, sa Lars-Erik Lundkvist.

Av de köttprodukter som importeras av Storbritannien kommer 75 procent från övriga EU. För mejeriprodukter är andelen ännu högre. Storbritanniens import från Holland, Frankrike och Irland är ungefär lika stora (14 %, 10 % respektive 10 %, år 2017).

– Irland exporterar väldigt mycket nötkött till Storbritannien. Landet befarar att Brexit kommer att få effekt på nötköttspriserna om man förlorar den brittiska marknaden och måste hitta nya exportkanaler, sa Lars-Erik Lundkvist.

Sverige exporterar jordbruksprodukter och livsmedel för motsvarande 5 miljarder SEK till Storbritannien, men en stor del av det utgörs av fisk och drycker. Sveriges totala export till Storbritannien uppgår till cirka 80 miljarder SEK.