Förgröning kan bli ett tvärvillkor

I månadsskiftet mellan maj och juni väntas besked om innehållet i nya CAP. Enligt Lars-Erik Lundkvist som är sakkunnig på LRF kan vi vänta oss en neddragning av gårdsstödet och att delar av förgröningen blir ett tvärvillkor.

-Ett övre tak på 60 000 euro har diskuterats förgårdsstödet. Det skulle drabba cirka 2000 gårdar i Sverigevarav en del nötköttsproducenter, säger Lars-Erik Lundkvist.
En ambition i framtida CAP är att förenkla reglerna så de blir lättare för lantbrukare att tolka ch därmed minska riskerna att det blir fel och medför sanktioner i efterhand.

-Det är en positiv ambition men kan bli svår att genomföra, säger Lars-Erik Lundkvist. Förgröningen kan förväntas fortsätta även om nuvarande utformning med detaljerad regler kanske kommer att förändras. istället kan antal odlade grödor, växtföljder och fokusarealer bli del av tvärvillkoren.