Växa blir direktmedlem i Arcowin

Växa Sverige blir direktmedlem i det planerade avelsföretaget Arcowin. Inköpta tjurar kommer att ägas av bolaget som sedan hyr plats på ägarföreningarnas seminstationer.

Text Lisbeth Karlsson

Även finska Faba och Viking Danmark blir direktmedlemmar i det nya företaget, i stället för genom Viking genetics, som tidigare var planerat. Processen fick göra en halt i september när det visade sig att tysk lagstiftning kräver att medlemmarna i en ekonomisk förening är aktiva. Det gör att Viking genetics, som inte skulle ha haft någon egen verksamhet efter fusionen, inte kan vara medlem.

Får dela på platserna

Enligt nuvarande förslag kommer styrelse och fullmäktige bestå av fem respektive tio ledamöter. Hur de nordiska platserna ska fördelas mellan Faba, Växa och Viking Danmark är en fråga som återstår att lösa.

– Vi arbetar med en lösning på den frågan, men det finns ännu inget att presentera, säger Lars-Inge Gunnarsson ordförande i Viking Genetics och styrelseledamot i Arcowins interimsstyrelse.

Hyr in sig hos ägarna

De andra två ingående bolagen är franska Innoval (före detta Evolution) och tyska Masterrind. Arcowin kommer att ha sitt säte i Tyskland och hyra de byggnader i Viking genetics område som behövs för verksamheten.

– Gränssnittet mellan verksamheterna kommer att gå vid spermaproduktionen, säger Lars-Inge Gunnarsson.

Arcowin kommer alltså att äga tjurarna och den sperma som produceras i företaget. Fältverksamheten kommer däremot att ligga i respektive medlemsföretag.

Ändrar strukturen

Innoval och Masterrind har därför påbörjat en process för att dela upp sina verksamheter, som hittills omfattat såväl avelsprogram och spermaproduktion som fältverksamhet.

– Det nya företaget kommer att till sin uppbyggnad bli väldigt likt Viking genetics. Det är ett väl fungerande koncept. Alla de funktioner som vi har i Viking genetics kommer också att finnas i Arcowin, säger Lars-Inge Gunnarsson.

Klart till årsskiftet

Formella beslut ska tas i respektive företags (Vikings, Masterinds och Innovals) fullmäktige om att ingå i en fusion. Det nya fullmäktige i Arcowin kommer sedan att ta ett slutgiltigt beslut.

– Målsättningen är att beslutet ska fattas före nyår, säger Lars-Inge Gunnarsson.