Viking genetics lämnar Skara

Viking genetics stänger tjurstationen på Örnsro i Skara. Därmed är det slut på all produktion av tjursperma i Sverige.

Text Linda Grimstedt

Det är den tekniska utvecklingen som ligger bakom att Viking genetics nu koncentrerar all sin produktion av tjursperma även på mjölksidan till sin anläggning i danska Assentoft. Det framgår av ett pressmeddelande på företagets hemsida.

Kräver särskild utrustning

Dels har användningen av genomisk selektion gjort att behovet av avelstjurar har minskat, dels ökar efterfrågan på könsseparerad sperma, vilket kräver en speciell typ av utrustning. Enligt Viking genetics är anläggningen i Assentoft den enda som motsvarar de kraven. Företaget menar också att spermaproduktionen blir mer lönsam och konkurrenskraftig genom att samlas till en produktionsanläggning.

Stänger nästa år

Enligt planen ska spermaproduktionen vid Örnsro stängas i slutet av tredje kvartalet nästa år. Vad anläggningen därefter ska användas till framgår inte av pressmeddelandet.

Vare sig avelsprogrammet eller inköpen av tjurar från Sverige, Finland och Danmark ska enligt Viking genetics påverkas av flytten till Assentoft.