Viking Genetics omorganiserar verksamheten

Spermaproduktionen ska framöver koncentreras till Sverige och Danmark medan embryoverksamheten lokaliseras till Finland.

Antalet tjurar i VikingGenetics har minskat från 3 700 för tio år sedan till dagens cirka 600 till följd av att genomisk selektion används i selektionen av avelsdjur. Det har lett till överkapacitet på tjurstationena och ett beslut att omstrukturera verksamheten, skriver Viking Genetics på sin hemsida.

Spermaproduktion kommer i den nya strukturen vara koncentrerad till två stationer; Örnsro i Skara som fortsatt kommer producera konventionell sperma men med fler tjurar, samt Assentoft i Danmark som fortsatt kommer vara en anläggning med produktion av konventionell och könsseparerad sperma. Tjurstationsverksamheten i Bovlund, Danmark och Hollola, Finland kommer att avvecklas. De finska tjurarna som rekryteras kommer flyttas antingen till Sverige eller Danmark. 

Hollola i Finland kommer nu att bli kompetenscenter för embryoteknologi, vilket är ett framtida tillväxtområde. 
Det kommer inte bli några förändringar i avelsprogrammen, utan rekryteringen kommer även fortsättningsvis ske i alla tre länder. 
Läs mer på Viking Genetic hemsida