15 miljoner till modernare köttkontroll

Regeringen föreslår i budgeten att Livsmedelsverket får 15 miljoner i tre år för att modernisera köttkontrollen på landets slakterier.

Livsmedelverket föreslås få 15 miljoner kronor per år under perioden 2018-2020 för att modernisera kontrollen på slakterierna enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet.
– För att säkerställa långsiktiga och konkurrenskraftiga villkor för slakterinäringen ser regeringen det som nödvändigt att den offentliga kontrollen effektiviseras och moderniseras, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Livsmedelsstrategin har som målsättning att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka. Samtidigt har kostnaderna för slakterinäringen för den obligatoriska offentliga kontrollen av slakterier successivt ökat de senaste åren, vilket har påverkat näringens konkurrenskraft negativt.

Den offentliga kontrollen ska säkerställa att det kött som kommer ut i butiker och på restauranger är säkert att äta. En satsning på till exempel ny teknik, innovativa lösningar och ny kontrollmetodik kan möjliggöra en effektivisering och modernisering av köttkontrollen och på sikt bidra till att hålla kontrollkostnaderna nere. Arbetet ska genomföras i dialog med slakterinäringen.