Köttrasaveln tar flera kliv framåt

Nu växlar avelsvärderingen av köttraser helt över till den nordiska NAV-modellen med säkrare avelsvärden. Även utvecklingen av genomiska avelsvärden har börjat ta fart.

Text Lisbeth Karlsson

Sedan två år tillbaka beräknas nordiska avelsvärden för köttraserna charolais, hereford, angus, simmental och limousin. Parallellt fortsatte publiceringen av de nationella avelsvärdena inom födelseindex, Fix, modersindex, Mix, produktionsindex, Pix, och det sammanvägda, ekonomiska totalindexet, Aix. I november skiftas det slutligen över till de nordiska avelsvärdena och då tillkommer även avelsvärdering av highland cattle och blonde.

– De nationella avelsvärdena har varit de officiella under den här övergångsperioden, men nu går vi över till de nordiska helt och hållet, säger Johanna Bengtsson, produktansvarig avel kött vid Växa.

Säkerheten i avelsvärdena har ökat

Övergången till nordisk avelsvärdering har gjort att antalet djur, populationerna i Sverige, Finland och Danmark, har utökat. Tillsammans utgör de basen för avelsvärderingen , vilket innebär ökad säkerhet i avelsvärdena.

Eftersom viktningarna i de olika delindexen skiljer sig lite åt har förmodligen enskilda besättningar sett mindre eller större förändringar i avelsvärdena beroende på vilken avelsstrategi man använder i sin besättning och vilka egenskaper man valt att satsa på.

– Det beror på att spridningen i avelsvärden har blivit större i och med övergången till nordiska avelsvärden, men säkerheten har samtidigt ökat, säger Johanna Bengtsson.

Totalindex diskuteras

Egenskaperna i den nordiska avelsvärderingen är samlade i sju delindex. Tillväxt och slaktkroppskvalitet vägs tillsammans ihop till ett produktionsindex, kalvning och mjölkproduktion vägs ihop till ett modersindex och ett födelseindex.

– Däremot saknas ännu ett totalindex motsvarande det nationella Aix-indexet, säger Johanna Bengtsson.

Frågan är uppe i styrgrupp avel och diskuteras med NAB.

– Det pågår diskussioner för att bygga ett totalindex, Aix, utifrån de nordiska avelsvärdena, men det är osäkert när det kan bli verklighet. Ambitionen är ändå att göra det så snart som möjligt. Under de kommande månaderna hoppas vi ha bestämt hur det kommer att se ut, säger Freddy Fikse, expert i avelsutveckling på Växa.

Läs mer i Nötkötts e-tidning.
Här kan du läsa mer om var du hittar de nordiska avelsvärdena.